DAS procedure: wat zijn jouw rechten als zzp’er?

Via het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) zie je een leuke opdracht voorbijkomen. De criteria zijn je nog niet helemaal duidelijk, maar de opdracht klinkt interessant en je schrijft je in op de aanbesteding. Wanneer de winnaar van de aanbesteding bekend is, blijkt helaas dat jij het niet bent geworden. Jammer, want deze opdracht leek jou op het lijf te zijn geschreven. Welke stappen kan je achteraf nog ondernemen? Wat zijn je rechten? En waar kan je bij de volgende inschrijving op letten? Je leest het in dit artikel!

Een tip vooraf…

Het kan voorkomen dat er via het Dynamisch Aankoopsysteem in de uitvraag criteria staan die onduidelijk zijn of volgens jou niet passend zijn voor de opdracht. Denk bijvoorbeeld aan criteria die elkaar tegenspreken of een ervaringseis die disproportioneel is voor de werkzaamheden van de opdracht. Het is belangrijk dat je dergelijke vragen of bezwaren tegen de wijze waarop de uitvraag is ingericht op tijd tijdens de DAS procedure meldt bij de aanbestedende partij. Dit kan in de vorm van een bezwaarbrief, maar ook door jouw relatiemanager een bericht te sturen met jouw vraag of bezwaar. Dit geeft de aanbestedende partij de kans om de uitvraag op tijd te verduidelijken of aan te passen. Na het verlopen van de deadline van de inschrijving, staat de uitvraag met de bijbehorende beoordelingscriteria vast. Vanaf dit moment kan je hier geen vragen meer over stellen of bezwaren tegen maken.

Je inschrijving aanpassen

Heb je je ingeschreven voor de uitvraag via het Dynamisch Aankoopsysteem? Dan wordt je inschrijving eerst beoordeeld aan de hand van de vastgestelde minimumeisen. Let er goed op dat je inschrijving aan al deze eisen voldoet, want na je inschrijving kun je deze niet meer aanpassen. Dat geldt overigens voor je de gehele DAS procedure; eenmaal ingediend kun je die niet meer wijzigen. Bekijk hier welke stappen je doorloopt na een inschrijving.

Je rechten bij een afwijzing tijdens de DAS procedure

Aanbestedende diensten zijn verplicht alle kandidaten die worden afgewezen een terugkoppeling te sturen. Je hebt tenslotte het recht om te weten waarom je het niet bent geworden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je niet aan een minimumeis voldoet of omdat je op bepaalde beoordelingscriteria minder hoog scoorde dan de winnaar. Vaak zijn kandidaten benieuwd op welke plek ze geëindigd zijn of welke beoordeling de winnaar heeft gekregen. Helaas heb je daar geen recht op tijdens een DAS procedure. De aanbestedende partij hoeft alleen de naam van de winnaar en de reden waarom hij of zij heeft gewonnen bekend te maken.

Bezwaar maken tegen de uitslag van de DAS procedure

Als je het niet eens bent met de uitslag kun je bezwaar maken. Houd er wel rekening mee dat je bij het Dynamisch Aankoopsysteem achteraf alleen bezwaar kan maken over de beoordeling van jouw inschrijving, niet over de wijze waarop de uitvraag is ingericht. Dit laatste moet voorafgaand aan de inschrijving worden gemeld. Een kansrijk bezwaar tegen de uitslag is bijvoorbeeld wanneer je bent afgewezen tijdens de DAS procedure op een bepaalde minimumeis, terwijl uit je cv blijkt dat je hier wel aan voldoet.

Van bezwaarbrief tot kort geding

In de uitvraag staat vermeld tot wanneer je bezwaar kan maken over de uitslag van de aanbesteding. Bij een DAS opdracht die door Flextender wordt beheerd, moet je binnen een aantal dagen – afhankelijk van de aanbestedende partij – een bezwaarbrief opsturen. Nadat je een reactie hebt gekregen heb je weer een aantal dagen om een kort geding te starten. Ondanks dit recht, wordt het niet vaak gedaan door zzp’ers. Een kort geding kost al gauw tussen de 10.000 en 15.000 euro en vraagt om veel tijd, die je natuurlijk ook kan steken in het zoeken van een andere passende opdracht. Heb je nog vragen over je rechten bij een aanbestedingsprocedure? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op door te bellen naar 035-75 10 777 of mail ons via info@flextender.nl.

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem? Lees het hier!