Externe inhuur bij de overheid met 98% matchratio. Hoe doen we dat?

Hoe kom je in tijden van schaarste aan de juiste kandidaten? Als strategisch partner op het gebied van externe inhuur bij de overheid werken wij al jaren succesvol samen met verschillende overheidsorganisaties. Met een matchratio van maar liefst 98% vinden wij op elk moment een geschikte kandidaat. Juist ook bij schaarse functies. Hoe we dat doen? In deze blog onthullen we onze succesvolle aanpak!

Iedereen een gelijke kans

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk opdrachten op de juiste manier uit te zetten én de hele markt te ontsluiten. Bij Flextender zenden wij de uitvraag daarom altijd naar de hele markt die beschikbaar is. Voor de inhuur van externen bij de overheid plaatsen we geen eigen kandidaten en zijn dus onafhankelijk. Elke zzp’er of leverancier heeft bij ons een gelijke kans om een interim opdracht bij de overheid gegund te krijgen.

Groot netwerk

Om de hele markt te kunnen ontsluiten, en inhuur externen bij de overheid succesvol te maken, hebben we een groot netwerk nodig. En dat hebben we! Via onze website, per e-mail, telefoon en via LinkedIn houden we ons netwerk van ongeveer 45.000 accounts op de hoogte van nieuwe interim opdrachten bij de overheid. We bereiken detacheringsbureaus, maar hebben ook direct contact met zzp’ers.

Goed geregeld voor zzp’ers

Zorgt een directe samenwerking met een zzp’er niet voor allerlei problemen, bijvoorbeeld op het gebied van rechtmatigheid? Bij ons niet! Met onze diensten zorgen we ervoor dat de zaken ook voor zzp’ers goed geregeld zijn. Met overeenkomsten dekken we de werkzaamheden van de zzp’er af. Ook kijken we bijvoorbeeld mee met de afspraken rondom leiding en toezicht, zodat de arbeidsrelatie voldoet aan de Wet DBA.

Duidelijke uitvraag zorgt voor succes bij inhuur van externen bij de overheid

Niet alleen een breed zoekgebied is belangrijk om externe inhuur bij de overheid succesvol te maken. Flextender geeft aanbestedende partijen ook advies over het uitzetten van de opdracht in de markt. Wanneer wij een interim opdracht binnen krijgen van bijvoorbeeld een gemeente, analyseren we de uitvraag. Wat zoekt de opdrachtgever? Voor hoeveel uur per week? Voor hoe lang? Hoe ziet de opdracht eruit? En wat zijn eisen en criteria waar de kandidaat aan moet voldoen? Hoe duidelijker de informatie, hoe groter de kans dat externe inhuur bij de overheid 100% aansluit op de opdracht. 

Advies om de matchkans te vergroten

Met alleen een duidelijke uitvraag ben je er nog niet. De uitvraag moet ook realistisch zijn. Stel, een overheidsinstelling zoekt tijdelijke externe inhuur voor een medewerker met 10 jaar ervaring. De vervanger moet minimaal 8 jaar ervaring hebben en het uurtarief bedraagt maximaal €70,-. Door deze criteria te vergelijken met de criteria van soortgelijke opdrachten uit de regio, onderzoeken we in hoeverre deze uitvraag past binnen de huidige inhuurmarkt. Als soortgelijke overheidsinstellingen dezelfde interim opdracht uitzetten voor een maximumtarief van €90,-, is de kans van slagen met een maximumtarief van €70,- klein. Om de verwachtingen bij te stellen en de kans van slagen te verhogen, geeft Flextender een passend advies. Bijvoorbeeld om het tarief voor de inhuur van een externe te verhogen óf het gevraagde profiel minder zwaar te maken. Samen komen we tot de juiste uitvraag die met succes kan worden ingevuld.

De opdrachtgever beslist!

Voor de selectie van de inhuur van externen bij de overheid Flextender met een vaste beoordelingssystematiek. De eerste selectie gebeurt op basis van vastgestelde criteria. Deze bepalen we aan de hand van het eerste gesprek met de aanbestedende partij. Daarna heeft de opdrachtgever de ruimte om zelf een keuze te maken. Dit is een belangrijk onderdeel van ons hoge matchratio voor externe inhuur bij de overheid! Bovendien helpt de vaste beoordelingssystematiek opdrachtgevers niet alleen bij het maken van de juiste keuze, maar zorgt het er ook voor dat de keuze achteraf kan worden verantwoord. Zo werken we altijd op een rechtmatige manier.

Persoonlijk contact als speerpunt

Hoewel we bij Flextender voorop lopen met digitalisering, mede door de overname van softwarespecialist Poolz, blijft persoonlijk contact een van onze speerpunten bij externe inhuur bij de overheid. We kennen onze opdrachtgevers persoonlijk en een belletje met een leverancier is eerder regel dan uitzondering. Zo geven we een zzp’ers en leveranciers altijd een persoonlijke terugkoppeling bij een afwijzing. Daarmee houden we de relatie warm en zorgen we ervoor dat de kandidaat bij een volgende sollicitatie beter weet waar hij of zij voor in aanmerking komt of op moet letten. Op die manier lukt het ons om vraag en aanbod steeds beter op elkaar af te stemmen en de inhuur van externen bij de overheid makkelijk te maken!

Ben jij op zoek naar externe inhuur bij de overheid en ga je alleen voor de beste kandidaat? Neem dan contact met ons op!