Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering: en nu?!

Ben jij al op de hoogte? Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te verplichten. Maar wat houdt het wetsvoorstel in? Welke kosten komen erbij kijken? En wat betekent dit voor jou? In dit artikel zetten we de belangrijkste inzichten voor je op een rij!

Waarom een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen is een afspraak uit het pensioenakkoord en onderdeel van het regeerakkoord. Op dit moment zijn er nog weinig zelfstandigen die een AOV afsluiten. Door de AOV te verplichten, wil de overheid ook voor deze groep een financieel vangnet creëren. Bijvoorbeeld wanneer je ziek wordt of een ongeluk krijgt en (gedeeltelijk) niet meer kunt werken. Werken als zelfstandige wordt zo minder risicovol. Maar ook voor het collectief heeft het voordelen. Op dit moment komen zelfstandigen die arbeidsongeschikt raken namelijk in de publiek gefinancierde bijstand terecht. Met een verplichte verzekering wordt dit voorkomen. Bovendien worden zelfstandigen en werknemers in loondienst gelijker behandeld en beschermd.

Wat betekent deze verplichting?

Wanneer het wetsvoorstel wordt goedgekeurd en de wet ingaat, ben je als zelfstandige verplicht de AOV aan te vragen bij UWV. Ben je niet meer in staat om te werken? Dan kom je na een wachttijd van een jaar in aanmerking voor een uitkering. Dit betekent dat je het eerste jaar ziekte zelf moet overbruggen. Na de wachttijd ontvang je maximaal 70% van je laatst verdiende maandelijkse inkomen. Dit inkomen mag maximaal 143% zijn van het minimumloon. Je ontvangt dus nooit meer dan 100% van het minimumloon. Deze voorwaarden gelden voor elke zelfstandige, ongeacht de situatie. Met de verzekering ben je verzekerd tot jouw AOW-leeftijd.

Welke kosten komen erbij kijken?

De verplichte AOV wordt een publieke verzekering met een acceptatieplicht. De premie bedraagt naar schatting 7,5% tot 8% van het ‘laatst verdiende’ ondernemersinkomen. Kort gezegd is dit de omzet min de kosten. Deze premie wordt berekend tot maximaal 143% van het minimumloon (€1.934,- per maand). Je betaalt dus premie over het inkomen tot €33.187,-. Daarboven betaal je geen aanvullende premie. De snelle rekenaar weet dat de maximale premie uitkomt op ongeveer €220,- per maand (€1.934,- * 143% * 8% premie = €221,25). Zelfstandigen met een lager inkomen betalen een lagere premie, maar ontvangen daarmee ook een lagere uitkering. En mocht je het je afvragen: de kosten voor de premie zijn fiscaal aftrekbaar.

Voor wie is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De verplichting geldt straks voor alle IB-ondernemers – ondernemers die inkomstenbelasting moeten betalen – en hun echtgenoten die meewerken. Dit kan iemand zijn met een eenmanszaak, maar ook mensen met personeel zijn straks verplicht zich te verzekeren. De verplichting geldt niet voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) van B.V.’s en de zogenoemde ‘resultaatgenieters’. Deze laatste groep bestaat uit mensen die geen ondernemer zijn, maar wel inkomsten hebben (naast een baan). Mocht het uitvoeringstechnisch haalbaar worden, dan kunnen DGA’s alsnog onder de verplichting vallen.

Liever een private verzekering?

Het kabinet onderzoekt nog of een opt-out mogelijk is. Dat betekent dat een zelfstandige de keuze krijgt om, in plaats van deze verzekering, een private verzekering af te sluiten. Die moet minstens dezelfde dekking en premie hebben als de publieke verzekering. De minister wil daarbij dat deze privaatverzekerden via een ‘stabiliteitsbijdrage’ meebetalen aan het collectief.

Wat zijn de vervolgstappen?

Het kabinet maakt samen met de de Belastingdienst en UWV van deze uitgangspunten een wetsvoorstel. In het voorjaar van 2024 gaat het voorstel naar de Tweede Kamer, zodat de wet in 2025 in kan gaan. Dit betekent niet dat de verzekering dan ook direct beschikbaar is voor zelfstandigen. “Na publicatie van de wet, is er tijd nodig om het wetsvoorstel te implementeren en daarmee in werking te laten treden,” schrijft de minister. De uitrol van de verplichte verzekering moet dus nog even op zich laten wachten.

Heb je nog vragen over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering? Tulpenfonds helpt je graag! Neem contact via 024 750 4070 of mail naar serviceteam@tulpenfonds.nl.