Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
Coördinator pijler ENV-vastgoed / Adviseur duurzaam vastgoed
Veenendaal
Aanvraagnummer
8007
Duur
6 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32 tot 36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Zo spoedig mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
dinsdag 22 februari 2022
Tijd & agenda
09:00 uur

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Binnen het programma Energieneutraal Veenendaal wordt met veel mensen uit de hele organisatie hard gewerkt gewerkt aan de energiebesparings- en opwekdoelen uit het programmaplan ENV. Ook de gemeente zelf heeft een voorbeeldfunctie bij energiebesparing en opwek in en op eigen vastgoed en wagenpark. Voor dat onderdeel zoekt de gemeente tijdelijke versterking. Je werk bestaat uit 2 onderdelen. Enerzijds ben je lid van het programmateam en coordineer je de ENV-pijler gemeentelijk vastgoed en beheer. Daarnaast ben je als duurzaam vastgoed adviseur-beheerder de trekker van de uitvoering van de duurzame onderdelen in het recent vastgestelde Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan (DMOP). Hier werk je samen aan met andere vastgoedbeheerders. Je zorgt ook voor voldoende input voor de periodieke audits in het kader van de CO2-prestatieladder (40% CO2 besparing door de gemeente zelf in 2028). 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren en verduurzamen van vastgoed;
3. Aantoonbare kennis van de technische aspecten met betrekking tot de verduurzaming van vastgoed.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verduurzaming en beheer van vastgoed (40 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeente op het gebied van beheer en verduurzaming van vastgoed (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bouwkunde (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van beleid (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien  (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 24 februari 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 februari 2022 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Gemeente Veenendaal heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 17 februari 2022, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 18 februari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: In gunningscriteria 6 worden extra punten toegekend voor een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bouwkunde. De uitdagingen op het gebied van installatietechniek bij het verduurzamen van vastgoed zijn minstens zo uitdagend als bouwkundige maatregelen. Kan deze eis worden uitgebreid met een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van energie of installatietechniek? Hiermee wordt voorkomen dat geschikte kandidaten met een hbo bachelor opleiding installatie- of energietechiek en bouwkundige ervaring "on the job" onterecht worden benadeeld.

Antwoord: Dat is akkoord

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 22 februari 2022, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.