Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
adviseur verzuim en duurzame inzetbaarheid
Zeist
Aanvraagnummer
6727
Duur
tot 31-12-2021
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32
DAS opdracht
Nee
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
dinsdag 14 september 2021
Tijd & agenda
09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team Organisatieadvies
Je komt te werken in een leuk en gedreven team dat volop in ontwikkeling is en waarin je mag bouwen. Samen met je HR-collega’s werk je aan het op orde brengen van de basis, het continu verbeteren van de HR-dienstverlening en we zijn benieuwd naar je ideeën over de doorontwikkeling en realisatie van onze HR-strategie. Het team bestaat uit drie HR-adviseurs, een adviseur verzuim en duurzame inzetbaarheid (jij dus), een recruiter, twee medewerkers personeelsadministratie, twee medewerkers salarisadministratie, een arbeidsjurist en drie bedrijfskundig adviseurs, aangestuurd door de teammanager. Onze speerpunten voor de komende tijd: we gaan aan de slag met de implementatie van een e-HRM systeem, waarmee we efficiënter en slimmer kunnen werken. Ook thema's als leren en opleiden, strategische personeelsplanning, (leiderschaps-)ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en verzuim, arbeidsmarktcommunicatie, eigenaarschap, diversiteit en inclusiviteit staan hoog op onze agenda. 

Opdracht
Jij speelt niet alleen een belangrijke rol in het verminderen van het ziekteverzuim in onze organisatie, maar vooral ook in het bevorderen en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Je adviseert, samen met de HR adviseurs, in complexe verzuimdossiers en bij (stagnerende) re-integratietrajecten en je monitort de opbouw van verzuimdossiers en de voortgang van de re-integratie. Je onderhoudt contact met de diverse instanties waar we als werkgever mee te maken hebben in verzuimtrajecten. Je zorgt vanuit jouw expertise ook voor deskundigheidsbevordering van onze teammanagers. Periodiek stel je verzuimanalyses op, rapporteer je aan het management over de ontwikkeling van het verzuim en adviseer je over de aanpak van verzuim op korte en langere termijn. Je hebt een helder beeld van het werk van je directe collega’s, de (brede) HR-adviseurs en de personeels- en salarisadministratie, liefst verkregen doordat je ook als HR-adviseur vlieguren hebt gemaakt. Daardoor kun je de impact van je adviezen en maatregelen in een breder perspectief plaatsen en weet je op tijd te overleggen. En het maakt je ook nog eens flexibel inzetbaar. Als het nodig is, spring je bij in HR-adviestaken. Maakt jouw werk afwisselender en het team als geheel slagvaardiger!

Met je werkzaamheden op verzuim en duurzame inzetbaarheid leg je als het ware een praktische rode loper uit voor de adviseur duurzame inzetbaarheid die we gaan werven voor de komende twee jaar en die ook project- en beleidsmatig met het onderwerp aan de slag gaat.  Want wat jij het beste doet is zaken in beweging brengen en een mooi resultaat neerzetten met als stip aan de horizon: gezonde, blije en bevlogen medewerkers! 

Profiel
Jij hebt een hart voor alles wat met inzetbaarheid, welbevinden, vitaliteit, bevlogenheid en werkvermogen te maken heeft. Je deelt onze visie, maar stelt ook kritische vragen. Je bent een stevige adviseur en toegankelijke sparringpartner, die op een positieve en creatieve manier adviseert en spiegelt, op alle organisatieniveaus en in alle fases van het verzuimproces. Je wordt gedreven door het behalen van resultaten. De Wet verbetering Poortwachter en andere relevante sociale wetgeving kennen voor jou geen geheimen. Je weet hoe dan ook de praktijk, theorie en wetgeving bij elkaar te brengen door heldere oplossingen te bieden voor goed, gezond en vitaal werken.   

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting Human Resource Management, Personeel en Organisatie, Personeel en Arbeid of vergelijkbaar;  
2. Minimaal één aanvullende opleiding of cursus op het gebied van verzuim en de Wet Verbetering Poortwachter;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur verzuim in een organisatie van meer dan 200 medewerkers in de afgelopen 5 jaar;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring als HR-adviseur (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in een gemeentelijke organisatie (20 punten);
6. Beschikbaar per 22 september 2021 (20 punten);
7. Uurtarief maximaal €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
1. Klantgerichtheid;
2. Resultaatgerichtheid;
3. Vernieuwend denken en handelen;
4. Oordeelsvorming;
5. Overtuigen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 van de Cao Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: 32 uur per week, werkdagen zijn in overleg in te vullen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 21 september 2021 tussen 14.00 en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender;
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 9 september 2021. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 september 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 10-09-2021: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 14 september 2021, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.