Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
Teamleider Communicatie ad interim
KNAW
Aanvraagnummer
3240
Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
24 tot 32 uur
DAS opdracht
Ja
Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
WO
Regio
Noord-Holland
Verloopt op
vrijdag 16 augustus 2019
Tijd & agenda
09:00 uur

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van drie instituten van de KNAW: het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en het Meertens Instituut. In deze instituten verrichten we baanbrekend en excellent geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) met toepassing van vernieuwende methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt. Het KNAW Humanties Cluster heeft de bedrijfsvoering ondergebracht in een centraal bedrijfsbureau en beschikt over een gezamenlijke afdeling Digitale Infrastructuur. Voor het communicatieteam, dat onderdeel vormt van het bedrijfsbureau, zijn wij op zoek naar een Teamleider Communicatie ad interim.

Opdracht
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor het omvormen van de afdeling communicatie tot een zelfsturend team. Binnen de organisatie werk je aan de profilering van de afdeling. Daarnaast formuleer je in samenwerking met het team een communicatiestrategie van het KNAW Humanities Cluster als geheel en de afzonderlijke onderdelen en projecten. Je legt verantwoording af aan het directieteam van het Humanities Cluster. Het betreft een opdracht voor de periode van een jaar.

Functieprofiel
In deze functie heb je een goed ontwikkeld gevoel voor teamprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen nodig. Je bent empathisch, een creatieve denker, ondernemend en initiatiefrijk. Zonder de collegialiteit uit het oog te verliezen ben je ambitieus, maar ook reflexief op je eigen functioneren. Verder:

 • Voel je je prettig in een dynamische omgeving;
 • Heb je een praktische instelling;
 • Ben je een evenwichtige persoonlijkheid.

Gunningscriteria (weging)
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met aansturen / leidinggeven binnen de sector universiteiten / onderzoeksinstituten of overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
2. Aantoonbare werkervaring met werken in een academische omgeving of in de erfgoedwereld (25 punten);
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen / implementeren van communicatiestrategieën in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
4. Een afgeronde opleiding op WO niveau (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en implementeren van veranderingsprocessen, gericht op het team (teamontwikkeling), maar ook op de invloed van communicatie binnen de organisatie (25 punten).

Competenties

 • Bestuurlijke en omgevingssensitiviteit;
 • Coachend leidinggeven;
 • Visie ontwikkelen op inhoud en proces
 • Kwaliteitsgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Adviesvaardig;
 • Overtuigingskracht;
 • Zelfstandigheid;
 • Verbinder / samenwerker.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12-13 CAO Nederlandse Universiteiten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdracht zijn gepland op woensdag 28 augustus 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen daarover uiterlijk maandag 26 augustus 2019 bericht. Indien gewenst vinden de 2e ronde gesprekken plaats op maandag 2 september 2019. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen daarover uiterlijk maandag 31 augustus 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
Het Bedrijfsbureau kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Uitzend/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 12 augustus 2019, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op dinsdag 13 augustus 2019 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Zijn de afgelopen twee jaar wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van het team? Zo ja: welke?
Antwoord: Naast enkele personele wijzigingen is de grootste verandering het samenvoegen van drie zelfstandig opererende communicatie-afdelingen (van de drie instituten van het KNAW Humanities Cluster) tot één afdeling. Daarnaast is het team binnen het cluster een afdeling van het Bedrijfsbureau geworden (voorheen waren de communicatie-afdelingen ondergebracht bij de instituten).

Vraag: Uit hoeveel medewerkers bestaat het team?
Antwoord: Momenteel 7.

Vraag: Kunt u mij vertellen a. Hoe groot het team is en eventueel iets over de opbouw b. Wat is de relatie met de andere communicatie-afdelingen binnen de organisatie en c.?
Antwoord: Zie bovenstaande antwoorden. Het team bestaat uit drie communicatieadviseurs, enkele specialisten en junioren. Alle communicatie-afdelingen van de KNAW zitten in elkaars netwerk, maar het team van het KNAW Humanities Cluster opereert (net als alle communicatie-afdelingen van de KNAW-instituten) zelfstandig.

Vraag: Waar zijn de voorwaarden voor disculpatie, als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M, terug te vinden? Graag ontvang ik een link naar dit document. 
Antwoord: Via onderstaande link willen wij u informeren over de voorwaarden voor disculpatie:https://www.navigator.nl/document/ida9a4f91e72708cf32bb68309121dd148/leidraad-invordering-2008-3461-voorwaarden-disculpatie-van-inlener-van-sna-gecertificeerde-uitzendondernemingen-03-07-2012-tot-?ctx=8c86fadbec7098983d30bf7924f381a7

Vraag: In maart heeft de KNAW een interim coördinerend communicatieadviseur ingehuurd. Is deze uitvraag dezelfde functie als toen? Zo niet, hoe is de relatie dan met die uitvraag?
Antwoord: Dat betrof een functie bij het KNAW hoofdbureau of een ander instituut van de KNAW, niet het KNAW Humanities.

Vraag: Aan wie legt de teamleider verantwoording af?
Antwoord: De teamleider legt verantwoording af aan de directeuren (het directeurenoverleg, DO) van het Humanities Cluster. De teamleider opereert daarnaast in nauwe samenspraak met de communicatieadviseurs.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot vrijdag 16 augustus 2019, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren