Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
 
Jurist Wabo-milieu
ODRU
Aanvraagnummer
3185
Duur
tot en met 31 december 2019
Optie tot verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
0 tot 32
DAS opdracht
Ja
Start
12 augustus 2019
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
donderdag 25 juli 2019

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken circa 150 mensen.

Opdracht
Je komt te werken voor het Cluster Juridische Zaken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Je krijgt in je werk te maken met Juridische Handhaving (zowel bij agrarische als industriële bedrijven) en je wordt waar nodig ook ingezet voor de juridische ondersteuning van vergunningen- en maatwerkprocedures (Wabo-milieu).

De werkzaamheden betreffen:

 • Het toetsen van voornemens lasten onder dwangsom;
 • Opstellen van lasten onder dwangsom en invorderingsbeschikkingen;
 • Beslissen op verzoeken om handhaving;
 • Adviseren bij vergunningenprocedures;
 • Advisering van toezichthouders en vergunningverleners;
 • Behandelen van bezwaar- en beroepschriften.

Dit vraagt dat je het leuk vindt om in een dynamische omgeving te acteren en in staat bent om naast consistent te handelen in je eigen dossiers ook de verbanden met andere zaken en beleidsuitgangspunten te doorzien. Je houdt van aanpakken, je bent nauwkeurig en oplossingsgericht en je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. We verwachten van je dat je enerzijds zelfstandig kunt opereren, maar dat je anderzijds samenwerkt en afstemt met je collega’s. Je maakt ons blij met een flinke dosis humor.

Verder ben je gewend om je voortgang op dossiers goed te administreren en te documenteren. Wij gaan uit van een inzet van 4 dagen per week tot het einde van het jaar. Een verlenging behoort tot de opties.
Verder verwachten we van jou een flexibele instelling. Je geeft namelijk zelf acte de présence bij zittingen bij bezwaarcommissies, de rechtbank en de Raad van State. De (hoor)zittingen bij bezwaarcommissies zijn doorgaans ’s avonds. Wij werken met het zaaksysteem Squit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een geschreven motivatie door de kandidaat. De motivatie dient in het cv te worden verwerkt;
2. Uurtarief maximaal € 85,00 inclusief reiskosten woon-werk, exclusief BTW;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als handhavingsjurist Wabo-milieu (20 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist vergunningen Wabo-milieu (15 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het werken bij een omgevingsdienst / uitvoeringsdienst / milieudienst (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het vertegenwoordigen van opdrachtgever in gerechtelijke procedures (15 punten);
7. Afgeronde juridische opleiding op hbo niveau (15 punten);
8. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Samenwerken.
 • Professionaliteit.
 • Nauwkeurigheid.
 • Doortastendheid.
 • Oplossingsgericht.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen kosten in rekening bij de winnende leverancier.

Standplaats voor deze opdracht
Utrecht.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de ODRU zijn gepland op dinsdag 30 juli 2019 van 09.30 uur tot 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 juli 2019 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie & beleid

 • De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken;
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen in overleg jaarlijks per 1 januari het uurtarief aanpassen;
 • De opdrachtnemer/uitvoerende medewerker wordt geacht tijd te schrijven in ons systeem (AFAS). De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer/uitvoerende medewerker een profiel krijgt bij de ODRU waarmee hij kan inloggen op het systeem;
 • In verband met een beveiligde inlogmethoden wordt de opdrachtnemer/uitvoerende medewerker geacht in het bezit te zijn van een mobiele smartphone, waarvan de softwareversie maximaal 2 versies achterloopt;
 • Opdrachtnemer/uitvoerende medewerker gaat akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden apps op de smartphone worden geïnstalleerd;
 • Opdrachtnemer/uitvoerende medewerker is er van op de hoogte dat het eigen mobiele telefoonnummer wordt vermeld op de telefoonlijst die intern voor iedereen beschikbaar is.

Binnen ODRU werken de medewerkers conform het flexwerkprincipe. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, beschikt elke medewerker over een laptop en een mobiele telefoon. Het beleid binnen ODRU is dat medewerkers die worden ingehuurd geen laptop en mobiele telefoon krijgen. Wij vragen u dan ook om uw medewerker(s) hierin te faciliteren.

Bij het gebruik van de eigen zakelijke telefoon hanteren wij de volgende regels:

 • Bellen naar klanten van ODRU gebeurd met de nummerweergave ‘uitgeschakeld’.
 • Het achterlaten bij klanten en leveranciers van ODRU van een eigen directe telefoonnummer is niet toegestaan.
 • Contact met de door ons ingehuurde medewerker(s) verloopt via het centrale telefoonnummer van ODRU (088 - 022 50 00).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de ODRU maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

ODRU heeft bij het Provinciehuis, locatie Archimedeslaan, een minimaal aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers en inhuurkrachten zoveel mogelijk met een alternatief vervoersmiddel naar het Provinciehuis  komen, zoals het openbaar vervoer of het transferium. Voor incidentele bezoeken is het bezoekersdek beschikbaar. Alleen op de vrijdagen is de parkeergarage momenteel beschikbaar voor alle gebruikers van het Provinciehuis, op woensdag is incidenteel parkeerruimte beschikbaar.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 23 juli 2019, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op woensdag 24 juli 2019 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 23 juli: er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 25 juli 2019, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.