Strategisch Communicatieadviseur
Zeist
 
Aanvraagnummer
16415
Duur
Tot 1 april 2025
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Tussen 15 juli en 1 augustus
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
maandag 17 juni 2024 agenda 
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Communicatie

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een stevige en veelzijdige strategische communicatieadviseur. Je weet haarscherp wat de rol van communicatie is in de opgaven van onze organisatie. Je werkt daarin nauw samen met projectleiders, programmamanagers, bestuurders en strategische bestuursadviseurs. Je voelt je thuis in een bestuurlijk-politieke omgeving en blinkt uit in het doorgronden van complexe dossiers. Je houdt zowel van strategie als uitvoering en adviseert over het contact, de communicatie én de participatie met de inwoners en ondernemers van Zeist.

Als communicatieadviseur bij de gemeente Zeist zet je je in voor het goede leven in Zeist. Vanuit je expertise en inzicht in het krachtenveld denk en help je mee bij een effectieve inzet van communicatie. Je bent in staat om de grote lijnen te bewaken en vraagstukken van verschillende kanten te bekijken. Je stelt de vraag achter de vraag en weet daarmee tot de kern te komen. Je brengt in afstemming met je interne gesprekspartners lijn aan in de communicatieactiviteiten en ontwikkelt en implementeert een bijpassende communicatiestrategie.

Binnen het team Communicatie, dat bestaat uit 11 communicatieadviseurs (waarvan 1 persvoorlichter), en 3 online media adviseurs, bespreken we gezamenlijk onze capaciteit, verdeling en inzet op de verschillende opgaves en projecten. Dat betekent dat van iedereen flexibiliteit wordt gevraagd in het oppakken van verschillende taken en dat je soepel moet kunnen schakelen tussen de verschillende werkvelden. De verdeling in projecten voor deze tijdelijke functie moet nog vorm krijgen maar zal waarschijnlijk  wijkvernieuwing,  gebiedsontwikkeling en verschillende opgaven binnen sport, ondernemers, cultuur en evenementen bevatten. 

Wanneer nodig ben je aanspreekpunt bij persvragen. Bij voorkeur heb je ervaring met  crisiscommunicatie zodat je ook mee kunt draaien mee in de  beschikbaarheidsdienst voor crisiscommunicatie (24/7).

Dit ben je
Je staat stevig in je schoenen en blijft kalm in de hectiek. Met jouw humor, nieuwsgierigheid, visie, creativiteit en relativeringsvermogen weet je collega’s mee te nemen. Je bent klantgericht, resultaatgericht en houdt goed overzicht. Het coördineren van werkzaamheden en het doorhakken van knopen gaat je gemakkelijk af. Je signaleert kansen en risico’s en geeft proactief en onderbouwd advies. Ook heb je een actieve rol in de advisering van collegeleden met betrekking tot hun positionering en zichtbaarheid. Je bent alert op ontwikkelingen in de samenleving en je vakgebied en verwerkt die in je strategie. Je neemt graag het voortouw.

Vereisten/knock out criteria
1. Een afgeronde opleiding communicatie op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar recente werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeente (40 punten);
4. Ruime ervaring in het maken van een communicatiestrategie voor diverse projecten (30 punten);
5. Uitstekende advies en schrijfvaardigheden, aan te tonen door middel van een motivatie bij de reactie op deze vacature (de motivatiebrief moet als een document met het cv worden aangeboden) (30 punten).

Competenties

 • Klantgerichtheid;
 • Samenwerkingsgerichtheid;
 • Vernieuwend denken en handelen;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Kan zelfstandig opereren;
 • Oordeelsvorming;
 • Pro-actief;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
 • Overtuigen;
 • Kan goed schakelen;
 • Kan omgaan met pieken en dalen in werkdruk;
 • Omgevingsbewustzijn.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Woe - Do – Vr

Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 24 juni 2024 van 09.30- 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 21 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 13 juni 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 14 juni 2024, gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot 17 juni 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.