Projectleider Vluchtelingenopvang
De Bilt
 
Aanvraagnummer
16409
Duur
5 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
28 uur
DAS opdracht
Ja
Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
maandag 17 juni 2024 agenda 
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
Als projectleider vluchtelingen opvang ga je aan de slag met de volgende zaken:

 • De gemeente de Bilt is met COA in overleg over het tijdelijk gebruik van twee locaties. Jij begeleid het onderzoek proces naar haalbaarheid en opbouw van de uitvoering;
 • Je leidt het gemeentelijk projectteam die vanuit de verschillende vakgroepen haar bijdrage levert;
 • Je bent het aanspreekpunt voor de locatiemanagers van de opvanglocaties;
 • Je bent het aanspreekpunt voor de ketenpartners;
 • Je weet lastige vraagstukken op een adequate manier op te lossen en/of goed te adresseren;
 • Je coördineert het ambtelijk en bestuurlijk overleg en bereidt dat goed voor.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectleider bij een gemeente;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met vluchtelingenopvang;

Gunningscriteria (weging)
4. Een maximum uurtarief van € 110,- per uur exclusief BTW, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-werk; (15 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Projectleider vluchtelingenopvang bij een gemeentelijke organisatie; (30 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met vluchtelingenopvang en huisvesting; (20 punten)
7. Aantoonbare werkervaring in het samenwerken met maatschappelijke organisaties (omschrijf dit duidelijk in het cv); (10 punten)
8. Aantoonbare werkervaring met het aansturen en begeleiden van meerdere projectteams binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (omschrijf dit duidelijk in het cv). (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je hebt ervaring en affiniteit met regievoering, project- en procesmanagement;
 • Je bent een netwerker, je legt gemakkelijk en snel verbindingen;
 • Je bent communicatief vaardig, stressbestendig en in staat te relativeren èn te prioriteren;
 • Je bent pragmatisch en resultaatgericht, hebt een proactieve houding;
 • Je kunt zowel zelfstandig als in een team, als integraal (afdeling overstijgend) goed uit de voeten;
 • Je hebt ervaring met het werken bij een gemeente of soortgelijke politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent flexibel: dat wil zeggen bereikbaar en beschikbaar voor onverwachte spoedeisende casuïstiek.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 20 juni 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 19 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • De gemeente vraagt van de opdrachtnemer bij het contract onder leiding en toezicht dat ze gebruik maken van een G-rekening. (Bij NEN-gecertificeerde ondernemingen 25% en bij niet NEN-gecertificeerde ondernemingen 55%).

Reiskosten & parkeren
Het in de offerte vermelde uurtarief dient inclusief de reiskosten te zijn van woon-werkverkeer. Indien het reizen per auto noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht dan vergoedt de gemeente De Bilt maximaal € 0,30 (bruto) per kilometer. Het betreft een zogenaamde netto-netto vergoeding. Het declareren van zakelijke kilometers moet altijd vooraf zijn afgestemd met de opdrachtgever.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 juni 2024, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 17 juni 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.