Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Assetmanager Vastgoed
Houten
 
Aanvraagnummer
15781
Duur
tot 16 september 2024
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
maandag 22 april 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Dat maakt ook dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar, collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Binnen de gemeentelijke organisatie vertegenwoordigt cluster Vastgoed de eigenaarsrol van het vastgoed dat de gemeente in eigendom heeft. Samen met een team van 10 collega’s beheren we totaal zo’n 80 objecten. Als Assetmanager vervul je hierin een cruciale rol. De vastgoedportefeuille is verdeeld over twee Assetmanagers.
Het cluster is nog in ontwikkeling om meer structuur in haar werk te verkrijgen en daarom is ervaring op dit vlak (assetmanagement binnen een gemeentelijke organisatie) voor ons nu extra welkom.

Opdracht
Door vertrek van de huidige medewerker en tijdelijke afwezigheid van de directe collega, is op korte termijn behoefte aan inhuur van een senior Assetmanager Vastgoed. Het cluster Vastgoed heeft onlangs haar organisatie en processen doorgenomen en vernieuwd en zit in de implementatieperiode.

De Assetmanagers hebben veel contact met huurders, Technisch Managers en collega’s van financiën over het beheer van de panden. Zij zijn de spil in het Vastgoedmanagement en voeren in nauwe samenwerking met Technisch Managers het beheer uit. De Assetmanager concentreert zich op het klantcontact, afsluiten huurovereenkomsten en de balans tussen huurinkomsten en uitgaven. De Technisch Manager opereert zelfstandig aangaande het technisch beheer en stemt dit af met de Assetmanager.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Assetmanager op het gebied van Vastgoed;
2. Aantoonbare werkervaring met klantcontact en het afsluiten van huurovereenkomsten (ook op het gebied van huurinkomsten en uitgaven);
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024 voor 32 uur (10 punten);
5. Aanvullende opleidingen afgerond op gebied van Vastgoedmanagement (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van Vastgoed/Makelaardij/Bouwkunde (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke vastgoedafdeling (25 punten);
8. Een afgeronde MRE-opleiding (15 punten);
9. Uurtarief maximaal €105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (15 punten). 

Competenties

-  Samenwerking;
-  Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk);
-  Flexibiliteit.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze functie geldt een maximum uurtarief van €105,- excl. BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr in overleg
Is hybride werken mogelijk: ja, in overleg

Planning
De gesprekken zijn gepland op maandag 29 april 2024 van 09.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De kandidaat dient over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en het origineel te kunnen tonen, maximaal 6 maanden oud.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 22 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren. 

Vraag: 'Worden er ook punten toegekend wanneer de opleiding MSRE is afgerond in plaats van MRE? (Criterium 8)' 

Antwoord: 'Punten worden toegekend en er wordt een notitie toegevoegd dat het om de opleiding MSRE gaat in plaats van MRE. Relevant hierbij is om de gevolgde modules te benoemen.'