Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Projectleider oplossen wachtlijsten jeugdzorg
Alphen aan den Rijn
 
Aanvraagnummer
15779
Duur
Tot en met 31 december 2024
Opties verlenging
2 maal 3 maand(en)
Uren per week
32-36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
donderdag 25 april 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Met meer dan 110.000 inwoners verspreid over 8 kernen in Groene Hart, streven we naar een beter leven voor alle bewoners. Onze missie is gebaseerd op positieve gezondheid en duurzaamheid als pijlers voor ons sociaal en ruimtelijk beleid. In een team van ruim 900 gemotiveerde medewerkers zetten we ons in voor toonaangevende dienstverlening en resultaten.

We zijn adaptief, experimenteren en ontwikkelen continu, waarbij samenwerking, resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en veranderingsbereidheid centraal staan.

De gemeente is per 1 januari 2024 gestart met een herziene aanpak en contractering van Jeugdhulp. Met 23.500 jeugdigen tot 18 jaar en ongeveer 1 op de 7 die gebruikmaakt van jeugdhulp, streven we naar tijdige, passende en effectieve hulp met nadruk op lokale versterking van preventie en welzijn.

Project Oplossen Wachtlijsten
Jeugd- en Gezinsteams Alphen aan den Rijn B.V. is per 1 januari 2024 gestart met een nieuwe werkwijze voor de Jeugdhulp. Hierbij krijgt de gemeente Alphen aan den Rijn vanuit de huidige jeugdhulporganisatie de wachtlijst overgedragen met jeugdigen die wachten op passende jeugdhulp. De gemeente wil deze gezinnen zoveel mogelijk continuïteit bieden. Het is onwenselijk om jeugdigen die al in een beoordelingstraject voor jeugdhulp zitten in het nieuwe jaar een nieuwe intake procedure te laten volgen volgens de werkwijze van de Overheids-B.V. Dit zou de snelheid van het starten van een passend jeugdhulp traject niet ten goede komen.

Ook het overnemen van de wachtlijst in de nieuwe Overheids-B.V. is onwenselijk. In dat geval start de nieuwe organisatie met een achterstand, waardoor de nieuwe werkwijze niet optimaal ontwikkeld kan worden. Daarom is per 1 januari 2024 een apart traject gestart onder de noemer Project Oplossen Wachtlijsten (POW). Het Team bestaat uit triagisten, zorgbemiddelaars en medewerkers bedrijfsvoering onder aansturing van een projectleider.

De opdracht
Hiervoor zoeken wij een projectleider. Iemand met veel kennis en ervaring in leidinggeven aan een team professionals, met kennis en ervaring in het inkoop- en aanbestedingsvakgebied als met een zeer flexibele instelling om deze opdracht zeer effectief tot resultaat te brengen.

We zoeken een kandidaat die zeer consistent kan sturen op de beoogde resultaten en het team op een aansprekende manier aanstuurt. Deze kandidaat kent de wereld van de jeugdzorg.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/projectleider binnen een gemeente(lijke instelling);
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in het inkopen en aanbesteden van jeugdzorg.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/projectleider op het gebied van inkoop zorg / jeugd (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met inkoop en aanbesteden jeugdzorg voor een gemeente (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal WO-bachelor niveau in de richting van sociale wetenschappen, sociologie en/of bedrijfskunde (15 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2024 voor minimaal 32 uur per week (10 punten);
8. Maximaal gemiddeld uurtarief van € 125,00 exclusief btw en inclusief reiskosten en parkeerkosten voor de gehele inhuurperiode (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre je / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling);
- Snel schakelen;
- Plannen en organiseren;
- Resultaatgericht;
- Analytisch vermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijftien (15) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijftien (15) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 april 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 24 april 2024: Er zijn geen vragen ingediend.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 25 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kun je reageren.