Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Toezichthouder Civiel
Veenendaal
 
Aanvraagnummer
15606
Duur
12 maanden
Opties verlenging
1 maal 6 maand(en)
Uren per week
36 uur
DAS opdracht
Nee
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
woensdag 10 april 2024
Eindtijd
09:06 uur

Organisatie
Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Deze uitdagende functie is vacant binnen het team Openbaar Beheer en Projecten(OBP) van de gemeente Veenendaal. Het team OBP is verantwoordelijk voor een goed beheer van onze openbare ruimte. Juiste communicatie/contact met bewoners, bedrijven en bestuur staan hierbij centraal. Er is volop ruimte voor creatieve oplossingen. Servicegerichtheid en duurzaamheid hebben een hoge prioriteit binnen de gemeente. Daarnaast staan uitgangspunten als, samenwerken, informeren en plannen en prioriteren centraal.

Wat ga je doen?
Je begeleidt en coördineert civiel- en cultuur technische werken uitgevoerd door en/of door derden. Bewaakt de kwaliteit en voortgangscontrole. Je voert de administratie, waaronder termijnstaten, meer – en minderwerk en het opstellen van de eindafrekeningen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Maximaal uurtarief €90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten, exclusief BTW;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als toezichthouder civiel bij een overheid/aannemerij;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder civiel (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de aanleg van nieuwe woonwijken en reconstructie van de openbare ruimte in bestaand gebied (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met bouw en woonrijp maken van woonwijken (20 punten);
7. Aantoonbare groenkennis (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente (15 punten):
9. Detavast constructie: kandidaat is bereid om na de initiele inhuur periode (12 maanden) ,om bij wederzijds goedvinden, na initiële duur kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 15 of dinsdag 16 april 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 april  2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Gemeente Veenendaal heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 april 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag:

Is HBO een eis voor een Toezichthouder? Wij hebben namelijk een uitstekende kandidaat met MBO en ruim 20 jaar ervaring die deze rol bijzonder goed kan vervullen. En in onze ervaring is bij schaal 9 HBO geen eis...

Is HBO werk en denkniveau ook voldoende? Onze kandidaat wordt al jaren ingezet als civiele toezichthouder in een schaal 9 functie.

Antwoord: een hbo werk denk niveau is van toepassing. Dus een Hbo diploma is geen vereiste. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 april 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.