Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
*Projectmanager B
Zeist
 
Aanvraagnummer
15605
Duur
8 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
8 tot 16 uur
DAS opdracht
Ja
Start
22 april 2024
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
donderdag 4 april 2024
Eindtijd
17:00 uur

Opdracht
Projectleider die pro-actief (maar ook hands-on!) de juiste stappen kan zetten in de organisatie om digitale toegankelijkheid breed te borgen. Het gaat dan om processen, informeren, kennis overdracht maar ook praktische zaken als juiste fomats en verklaringen op orde brengen. We leunen hierin op de bestaande inventarisatie en het plan van aanpak. Hieruit bepaalt de projectleider de eerste prioriteiten en de juiste fases en analyseert of herijkt het plan van aanpak.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).