Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Financieel adviseur Sociaal Domein
Wijdemeren
 
Aanvraagnummer
15604
Duur
6 maanden
Opties verlenging
1 maal 6 maand(en)
Uren per week
16-36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
22 april 2024
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Noord-Holland
Einde inschrijfdatum
dinsdag 9 april 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
Gemeente Wijdemeren is op zoek naar een ervaren financieel adviseur in het sociaal domein. De gemeente stond in 2023 onder preventief toezicht van de provincie Noord-Holland en is d.m.v. een financieel herstelplan gekomen tot een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027. Ook voor het sociaal domein is een opgaaf opgenomen die gerealiseerd moet worden. Naast de (reguliere) dagelijkse advisering van de teams in het sociaal domein wordt van de adviseur dus ook verwacht dat hij/zij het team ondersteunt in de zoektocht naar middelen om invulling te geven aan de  tot een reëel en structureel sluitende begroting.

De eerste periode van de opdracht wordt een inzet van 16 uur per week gevraagd. Vanaf 1 juli opbouwend naar 36 uur per week. 

Werkzaamheden:

 • Levert een actieve bijdrage bij het opstellen van de P&C producten binnen het team financiën;
 • Adviseert over vraagstukken binnen het sociaal domein;
 • Voert periodiek budgetgesprekken;
 • Signaleert risico’s, verbeter,- en/of knelpunten;
 • Toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Financieel Adviseur of financial controller in het sociaal domein bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Financieel Adviseur sociaal domein bij een gemeentelijke organisatie (35 punten);
5. Aantoonbare kennis / werkervaring van/met gemeentefinanciën/ BBV (benoem dit duidelijk in het CV) (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van P&C producten bij een gemeentelijke instelling (20 punten).


Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Naast de ruime kennis en ervaring die je meeneemt vinden wij het volgende ook belangrijk. Je bent:

- flexibel
- stressbestendig
- creatief
- collegiaal 
- analytisch

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland in week 16 (maandag 15 april 2024 tm 19 april 2024). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Wijdemeren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 5 april 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 8 april 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 8 april 2024: Er zijn geen vragen ingediend.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 9 april 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.