Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Senior handhavingsjurist Wabo-OW-APV
Houten
 
Aanvraagnummer
15037
Duur
tot en met 1 januari 2025
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32 tot 36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
1 maart 2024
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Utrecht
Einde inschrijfdatum
vrijdag 16 februari 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische activiteit. Deze kenmerken vormen samen de kracht en de kwaliteit van Houten.

Binnen het team VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is behoefte aan een senior-handhavingsjurist, Wabo/APV met senioriteit die voldoening en uitdaging haalt uit de afhandeling van complexe bestuurlijk gevoelige handhavingsdossiers en functioneel het cluster handhaving en vergunningverlening APV/Bijzondere wetten aanstuurt. Je voert gesprekken met interne- en externe partijen en bent een belangrijke gesprekspartner van de burgemeester en verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Je hebt 4 directe collega’s die werkzaam zijn op verschillende wetgevingsgebieden (Wabo/Omgevingswet, APV/Bijzondere Wetten, milieu, Wet kinderopvang en openbare orde en veiligheid (OOV)). Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de lopende handhavingstrajecten. Je werkt nauw samen met de toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren van het team VTH, maar ook met de collega’s op het werkveld van openbare orde en veiligheid. Jij en je directe collega’s worden aangesproken op de juridische kwaliteit van jullie besluiten. Vanuit je coördinerende taken coach je jouw directe ’collega-handhavingsjuristen’ om de juridische kwaliteit van de handhaving te optimaliseren en zorg je ervoor dat het binnenkomende werk wordt verdeeld. Met deze coördinerende taken treedt je op als regisseur en ben je een belangrijke steunpilaar voor de teammanager. Daarnaast ben je ook de regisseur van de 2 vergunningverleners APV/Bijzondere Wetten. De coördinerende taken maken voor 50 % onderdeel van deze functie uit.

Opdracht

 • Je stelt zelf handhavingsbesluiten op en levert juridische expertise bij het voorbereiden en uitvoeren van handhavingsacties, zoals het opleggen van een last onder bestuursdwang, het opleggen van een last onder dwangsom etc;
 • Je levert vakinhoudelijke ondersteuning bij de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte;
 • Je bent het eerste inhoudelijke aanspreekpunt binnen het cluster van handhavingsjuristen en ziet toe op een goede uitvoering van de werkzaamheden en de voortgang hiervan.
 • Je denkt mee over beleid, de borging en handhaafbaarheid van het beleid, de oplossing van complexe vraagstukken en het, waar mogelijk voorkomen van overtredingen. Handhaving is hierbij het laatste redmiddel;
 • Je werkt nauw samen met de andere regisseurs binnen het team VTH en draagt met elkaar zorg voor een integrale afhandeling van zaken en advisering aan de teammanager en portefeuillehouder(s) in geval van complexe en/of bestuurlijk gevoelige dossiers;
 • Je treedt op als informant van de teammanager voor de door haar te voeren personeelsgesprekken met de handhavingsjuristen en de vergunningverleners APV/Bijzondere Wetten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
2. Uurtarief maximaal € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en Fee Flextender;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare juridische werkervaring in de afgelopen 7 jaar binnen het fysieke domein;
4. Beschikbaar per 1 maart 2024 voor minimaal 32 uur;
5. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging)
6. Afgeronde opleiding op WO Nederlands recht niveau; (20 punten)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het adviseren in/aan een publieke bestuurlijke omgeving (ambtelijk en bestuurlijk); (30 punten)
8. Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van het omgevingsrecht en in het bijzonder de WABO en OW (benoem dit duidelijk in het cv); (20 punten)
9. Aantoonbare ervaring als coördinator van juristen binnen een gemeente; (20 punten)
10. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch medewerker binnen een gemeente. (10 punten)

Wat heb je nodig om deze functie succesvol te kunnen doen:

 • Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante juridische opleiding minimaal over een WO niveauDaarnaast beschik je over voldoende kennis van het omgevingsrecht;
 • Ervaring als regisseur of coördinator van handhavingsjuristen is een pre;
 • Je kunt helder en krachtig communiceren/adviseren, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent analytisch sterk en hebt het vermogen om complexe situaties snel en volledig in beeld te brengen;
 • Je beschikt over gevoel voor ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingsbewust;
 • Je werkt en denkt integraal;
 • Je bent stimulerend, faciliterend en proces begeleidend;
 • Je stimuleert samenwerking en zoekt dit actief op;
 • Je zorgt voor optimale inzet om met elkaar resultaten en doelen te behalen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je bent goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van het omgevingsrecht en in het bijzonder die van de WABO en APV;

 • Je beschikt over goede communicatieve en adviserende vaardigheden, je bent doortastend ingesteld en werkt nauwkeurig. Je bent in staat met creatieve oplossingen te komen, je denkt met de klant mee en je adviseert daarbij breder dan gevraagd wordt. Daarnaast ben je zelfstandig, staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig;
 • Jouw werkstijl kenmerkt zich door een hoge mate van samenwerkingsgerichtheid om in teamverband te kunnen functioneren;
 • Je beschikt over een coachende leidinggevende stijl;
 • Je bent consequent en besluitvaardig in je optreden. Een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn stelt je in staat om in te spelen op ontwikkelingen, signalen waar te nemen en te handelen naar wensen en verwachtingen binnen het werkveld en de werkomgeving.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Bereidheid om incidenteel ingezet te worden buiten kantooruren. Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken worden gepland in overleg met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 19 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De kandidaat dient over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te beschikken en het origineel te kunnen tonen, maximaal 6 maanden oud.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 14 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 14 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update: Er zijn geen vragen ingediend.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 16 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.