Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Teammanager Werkplus
Edam-Volendam
 
Aanvraagnummer
12503
Duur
6 maanden
Opties verlenging
2 maal 3 maand(en)
Uren per week
24 uur
DAS opdracht
Ja
Start
1 juli 2023
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Noord-Holland
Einde inschrijfdatum
donderdag 1 juni 2023
Eindtijd
12:00 uur

Opdracht
De werkzaamheden zijn gericht op de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening in relatie tot de uitvoering en doorontwikkeling van Stichting Werkplus. Binnen de uitvoeringsorganisatie Werkplus ben je als strategisch adviseur/teammanager eindverantwoordelijk voor zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve doelstellingen en uitvoering van de werkzaamheden van St. Werkplus. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van de gekozen scenario analyse om de stichting op te heffen en de taken onder te gaan brengen binnen de gemeentelijke organisatie waarbij je rekening houdt met verschillende vastgestelde ijkpunten die door het bestuur van Stichting Werkplus zijn bepaald.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van werk en inkomen/ sociaal domein bij een overheidsinstelling;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol binnen het sociaal/ maatschappelijk domein van een gemeente;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als adviseur over de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening bij een gemeentelijke instelling of uitvoering organisatie (40 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op het gebied van sociale werkvoorziening bij een gemeentelijke instelling of uitvoeringorganisatie (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de doorontwikkeling van de processen binnen het sociaal domein ten behoeve van de Wsw (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent een natuurlijk leidinggevende;
  • Je hebt probleemoplossend vermogen;
  • Je bent innoverend en hebt een duidelijke visie;
  • Je bent analytisch en hebt lef om buiten de gebaande paden te denken en te handelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 6 juni 2023 van 9:00 uur tot 14:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot op woensdag 31 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden gepubliceerd op woensdag 31 mei 2023 onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot Donderdag 1 juni 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.