Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Adviseur/aanjager wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan
Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
 
Aanvraagnummer
12502
Duur
6 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
16 uur
DAS opdracht
Nee
Start
Z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Drenthe
Einde inschrijfdatum
donderdag 1 juni 2023
Eindtijd
12:00 uur

Organisatie  
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Kernwaarden
Bij de SWO werken we vanuit drie kernwaarden: vertrouwen, verbinden en eigenaarschap. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden en in Hoogeveen.

De opdracht
De Samenwerkingsorganisatie De Wolden/Hoogeveen is enkele jaren bezig om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hierbij is aandacht geweest voor het digitale spoor, de cultuurverandering, de intake- en omgevingstafel , het op orde krijgen van beleidsdocumenten en er wordt gewerkt aan een gebiedsdekkend Omgevingsplan. Hiervoor is tevens een transitieplan nodig. Jij levert een grote bijdrage bij het opstellen van dat transitieplan.

 • Je adviseert de organisatie over het wel/niet gebruiken TAM-IMRO/BOPA
 • Je adviseert over de wijze waarop het wijzigingsproces Omgevingsplan vorm moet krijgen
 • Je zorgt dat de juiste kennis en informatie in de organisatie terecht komen en draagt bij aan- en organiseert indien nodig de opleiding van de collega’s.
 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd vanuit het project.
 • Je draagt bij aan de besluitvorming en zorgt voor verantwoording in de planning- en control-cyclus.

Doelstelling
Wij zoeken een resultaatgericht en inhoudelijk deskundig adviseur die binnen een half jaar samen met de teams van de eenheid Fysieke Leefomgeving het volgende oplevert:

 • Inzichtelijk gemaakt met welk middel we in het (tijdelijke) omgevingsplan wijzigingen kunnen doorvoeren;
 • In kaart gebracht welke consequenties die wijziging heeft (TAM-IMRO/Bopa/Wijziging OP)
 • Duidelijk gemaakt op welke momenten en door wie het Omgevingsplan wordt gewijzigd.
 • Een proces ingericht voor omgevingsplanwijzigingen en deze geactiveerd samen met de betrokken afdelingsmanagers en adviseurs
 • De medewerkers zijn opgeleid.

Jouw focus
Jij focust je op de organisatie van het wijzigingsproces (tijdelijk) Omgevingsplan. Je wordt daarom geplaatst bij het team Ruimtelijke Ordening (RO) waar dit wijzigingsproces het meest aan de orde is. Je bewaakt hierbij de samenhang met andere disciplines en sectoren, zoals vergunningverlening, stedenbouw, grondzaken, etc.

Jouw profiel
Wij zoeken een adviseur die zeer resultaatgericht te werk gaat. Je hebt diepgaande kennis van omgevingsrecht. Je bent hulpvaardig, procesgericht en zoekt de samenwerking op. Bovenal ben je in staat om verbindend begeleiding te geven aan discussies, en je in staat om te sturen en weet je eenvoud te brengen in complexiteit.

 • Je begrijpt als ervaren adviseur hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan;
 • Ruime kennis van en interesse in de Omgevingswet;
 • Als senior ben je goed in het schrijven van beleidsnota’s, voorstellen en bestemmingsplannen;

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling in de afgelopen 20 jaar;
3. Aantoonbare werkervaring met het werken voor een (ambtelijke) samenwerkingsorganisatie met meerdere politieke opdrachtgevers;
4. Beschikbaar op maandag en dinsdag;
5. Uurtarief maximaal € 110,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van fysieke leefomgeving en ervaring met de implementatie van de Omgevingswet (30 punten);
7. Minimaal 10 jaar werkervaring met het schrijven van collegevoorstellen, bestuurlijke memo’s etc (20 punten);
8. Aantoonbare kennis en/of ervaring met ruimtelijke plannen en procedures (10 punten)
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de meest complexe ruimtelijke vraagstukken en het opstellen van bestemmingsplannen (30 punten);
10. Een afgeronde hbo-opleiding richting planologie/ruimtelijke ordening (10 punten);

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht moet fysiek op kantoor worden doorgebracht i.v.m. afstemming en kennisoverdracht op de maandagen en dinsdagen. Indien wenselijk kan hier incidenteel van worden afgeweken.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 5 juni 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 2 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en mobiele telefoon in bruikleen, ook worden de thuiswerkfaciliteiten met je geregeld

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 mei 2023  09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 juni 2023 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.