Ondersteuner/assistent Interne Audit en Sisa regelingen
Samenwerkingsorganisatie de Wolden/Hoogeveen
 
Aanvraagnummer
11171
Duur
4 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32 uur
DAS opdracht
Nee
Start
13 februari 2023 of indien mogelijk eerder
Opleidingsniveau
MBO+
Regio
Drenthe
Einde inschrijfdatum
maandag 30 januari 2023 agenda 
Eindtijd
12:00 uur

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 800 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Als ondersteuner/assistent financiële audit Sisa (Single Automation Single Audit) regelingen hou je je bezig met de volgende werkzaamheden:

  • Verricht interne controles om rechtmatigheid vast te stellen conform het interne controle jaarplan.
  • Draagt bij aan het volledig maken van dossier en Sisa verantwoordingen ten behoeve van de accountantscontrole.

Je werkt daarbij nauw samen met je collega financieel adviseurs en medewerkers belast met de uitvoering van de genoemde projecten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring met Sisa verantwoording;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als audit medewerker bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Sisa verantwoording (25 punten);
4. Aantoonbare ervaring op het gebied van rechtmatigheidscontroles (duidelijk in het cv weergegeven) (25 punten);
5. Kandidaat is flexibel inzetbaar voor de gevraagde 32 uur over de werkweek (10 punten);
6. Uurtarief maximaal €85 euro per uur (exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Analytisch
  • Adviesvaardigheden
  • Teamspeler
  • Projectmatig denk en werkvermogen

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de gemeente CAO inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Flexibel, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 1 februari 2023 van 14:00 uur tot 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 31 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 26 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 27 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 30 januari 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Reageer op deze opdracht