Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Projectleider/Adviseur Jeugd
Gooise Meren
 
Aanvraagnummer
11149
Duur
t/m 14 juli 2023
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
2 tot 6 uur
DAS opdracht
Ja
Start
1 februari 2023
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Noord-Holland
Einde inschrijfdatum
woensdag 25 januari 2023
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Opdracht
Sinds 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente Gooise Meren heeft binnen de afdeling Uitvoering Sociaal Domein het Jeugdteam gepositioneerd. In het Jeugdteam werken Jeugdprofessionals (SKJ geregistreerd) die jeugd gerelateerde ondersteuningsvragen van gezinnen behandelen. Brede uitvraag, analyse, veiligheidstaxatie, afwegen en beoordelen en waar nodig doorgeleiden naar passende hulp en (proces)regie voering.

De inhoud van het Jeugdwerk is dynamisch, geen gezin is hetzelfde, er is veel diversiteit in ondersteuningsvragen/behoefte. Dit vraagt om duidelijke werkprocessen die maatwerk toestaan. In 2022 is besloten om middels een QuickScan een onderzoek te laten doen naar de uitvoeringspraktijk van het Jeugdteam: waar staan we nu, waar willen we naartoe en wat is hier voor nodig. Dit onderzoek is in januari 2023 afgerond en levert een aantal aanbevelingen op.

Om naast het werk dat het Jeugdteam regulier doet (‘de winkel is gewoon open’) de doorontwikkeling goed vorm te kunnen geven, wordt er voor een overzichtelijke periode (vooralsnog ca 4 maanden) een senior adviseur gezocht die tevens aanjager (projectleider) kan zijn op 1 of enkele door ontwikkel processen (voortkomend uit de aanbevelingen).

Minimumeisen / knock-outcriteria
1.Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het domein Jeugdhulp;
2 Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider;
3. Aantoonbare werkervaring als senior adviseur;  
4. Aantoonbare werkervaring binnen of voor een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider binnen het domein Jeugdhulp in de afgelopen 5 jaar (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen en motiveren van medewerkers (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2023 voor minimaal 2 tot 6 uur per week (20 punten);
8. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Jeugdwet (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 • Competenties
 • Snel beschikbaar;
 • Flexibel;
 • Daadkrachtig én sensitief.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

 Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste 3 kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

 Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente worden in week 5 gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de inhuuropdracht.

Overige informatie

 1. Opdrachtnemer moet na gunning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Voor start van de opdracht voldoet een bewijs van aanvraag van de VOG. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor Opdrachtnemer
 2. Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 3. We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Gooise Meren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.
 4. Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.ind
  • U dient te beschikken over een G-rekening en NEN Certificering , 25% wordt er gestort op deze rekening. Bij geen NEN-certificering wordt er 55% gestort op deze rekening.
 5. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 6. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 23 januari 2023, 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 24 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 24-01: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 25 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.