“Bij Flextender leveren ze vakwerk. Dat bespaart ons een hoop tijd.”

Je hebt er vast al mee te maken gehad: personeelsinhuur via een Managed Service Provider (MSP). De aanbestedingswet verplicht overheden om externen in te huren volgens een aanbestedingsprocedure. Als MSP faciliteert Flexender eerlijke inhuur volgens de aanbestedingsregels. Dat doen we onder andere voor de Gemeente Soest, waar Annemarij Meijerman al tweeëneenhalf jaar werkt als senior inkoopadviseur. In dit interview vertelt Annemarij over haar werk en over haar ervaringen met Flextender.

 

Nieuwe samenwerking voor externe inhuur

Sinds Annemarij in september 2021 een samenwerking met Flextender aanging, is zij grotendeels ontzorgd op het gebied van externe inhuur. Flextender bepaalt in samenspraak met haar en de teamleiders de criteria waaraan een kandidaat moet voldoen. “Flextender weet als geen ander hoe de aanbestedingsregels in elkaar steken. Ingewikkelde situaties worden zo voorkomen en dit scheelt mij een hoop tijd.”

_________________________________________

“Flextender weet als geen ander hoe de aanbestedingsregels in elkaar steken.”

_________________________________________

Snel overtuigd

Het gevoel over de samenwerking zat al snel goed. Op aanraden van collega’s bij andere gemeenten zocht Annemarij contact met Flextender. “Na één telefoontje was ik overtuigd. Aan de andere kant van de lijn zat iemand met kennis van zaken, die de pijnpunten op diverse aspecten van de inkoop en inhuur van personeel begrijpt.” Het klikte direct na het eerste contact en Annemarij en haar collega’s waren overtuigd. “We vroegen ons af: moeten we nog wel verder zoeken om te vergelijken met eventuele andere partners als we zo tevreden zijn? Uiteraard hebben we wel marktonderzoek gedaan en getoetst of we de samenwerking met Flextender – zonder verdere procedure – rechtmatig mochten aangaan. En dat mocht volgens de Aanbestedingswet!”

_________________________________________

“Aan de andere kant van de lijn zat iemand met kennis van zaken, die de pijnpunten op diverse aspecten van de inkoop en inhuur van personeel begrijpt.”

_________________________________________

Geen twijfel

Inmiddels werken de Gemeente Soest en Flextender al ruim een jaar samen. Juist dat Annemarij eigenlijk maar weinig contact heeft met Flextender, bevalt haar goed. “Ze zijn heel zelfstandig en leveren tegelijkertijd vakwerk af. Dit bespaart ons een hoop tijd.” Over de momenten dat Annemarij wel contact heeft met Flextender is ze meer dan tevreden. “Vragen worden snel en goed beantwoord en het contact verloopt altijd prettig.” Of ze Flextender zou aanbevelen aan andere gemeenten? “Natuurlijk! Als collega’s van het regio-overleg mij nu zouden polsen voor een goede MSP, aarzel ik niet en geef ik de tip die ik een jaar geleden kreeg door.” Zelf houdt ze de samenwerking tussen de Gemeente Soest en Flextender voorlopig aan: “We fietsen nog wel even door met elkaar, denk ik zo.”

Benieuwd naar onze dienstverlening? Klik hier of neem direct contact met ons op!