Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Senior Jurist Omgevingsrecht
Zoetermeer
 
Aanvraagnummer
16700
Duur
12
Opties verlenging
2 maal 6 maand(en)
Uren per week
32 tot 36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Zo Spoedig Mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
vrijdag 19 juli 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving maakt samen met het team Openbare Orde en Veiligheid onderdeel uit van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. Voor de afdeling geldt dat er sprake is van korte lijnen en een fijne collegiale sfeer, waarbij collega’s voor elkaar klaar staan en elkaar helpen. 

Opdracht
Als senior jurist vergunningen zorg jij bij ingewikkelde en bestuurlijk gevoelige materie binnen het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Het gaat dan met name om Omgevingswet- en Apv-vergunningen. Je neemt zelf de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in overleggen en in procedures. Dat doe je in samenwerking met je collega’s van het cluster Juridische Zaken en Beleid. Voor je collega’s van het cluster Vergunningen ben je een echte sparringpartner. Zij luisteren graag naar jouw adviezen over de uitvoerbaarheid van regels bij het verlenen van een vergunning. Ook het bestuur laat zich graag door jou adviseren bij (complexe) politiek-bestuurlijke projecten.

Vereisten / knock-out criteriate boordelen door Flextender
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij;
2. Minimaal drie jaar werkervaring als senior vergunningjurist in de afgelopen vijf jaar binnen de gemeentelijke overheid;
3. Beschikbaarheid op woensdagavond (i.v.m. eventuele zittingen bezwaarschriftencommissie);
4. Minimaal een afgeronde hbo Nederlands recht;
5. Aantoonbare werkervaring met het zaaksysteem PowerBrowser (benoem duidelijk in het cv waar deze werkervaring is opgedaan);

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal een afgeronde wo opleiding Nederlands recht (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als jurist omgevingsrecht bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met bezwaarprocedures binnen een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het behandelen van aanvragen omgevingsvergunning volgens de Omgevingswet (20 punten);
10. Een maximum uurtarief van € 114,25 exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon-werk verkeer (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Omgevingsbewust;
- Creatief (denken in mogelijkheden) en oplossingsgericht;
- Goed organiserend vermogen;
- Daadkrachtig;
- Flexibel;
- Onder druk kunnen presteren.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 (nieuwe structuur).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 23 juli 2024 van 15:00 uur tot 16:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 juli 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste;
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 juli 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 juli 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 16 juli 2024: Er zijn geen vragen ingediend.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 19 juli 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.