Toezichthouder Kabels en Leidingen
Zoetermeer
 
Aanvraagnummer
16414
Duur
6 maanden
Opties verlenging
2 maal 6 maand(en)
Uren per week
36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Zo spoedig mogelijk
Opleidingsniveau
MBO
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
vrijdag 21 juni 2024 agenda 
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
In deze functie draag jij bij aan het succes van de afdeling Stadsbeheer én aan het ‘buitengeluk’ van de inwoners en bezoekers van Zoetermeer. Jouw thuisbasis binnen de afdeling is het team Civiele Techniek, maar het werk loopt vaak ook door alle teams heen. De komende jaren kijken we aan tegen een aantal grote opgaven: bouwen van extra woningen, vernieuwen van de buitenruimte, voorbereiden van de stad op veranderingen in het klimaat en in de energievoorziening. Dat lukt alleen als we er samen (met elkaar, de markt én met onze burgers) de schouders onder zetten. Daarbij kunnen we jou als toezichthouder goed gebruiken!

Opdracht
Als Toezichthouder bevorder je de naleving van in beleid, regelgeving en vastgelegde normen omtrent Kabels en Leidingen. Hiermee bewaak je de kwaliteit van de openbare ruimte en dus de leefbaarheid binnen de gemeente Zoetermeer.
In dit kader heb je veel contact met de aannemers die bezig zijn met de aanleg van kabels en leidingen en met je collega's toezichthouder en vergunningverlener. Buiten voer je het toezicht uit op de aanleg van de kabels en leidingen in de openbare ruimte. De constateringen van buiten neem je mee naar binnen en leg je vast in het programma MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte).

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie.)
2. Minimaal een afgeronde mbo 4 opleiding Civiele Techniek;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met toezichthouden in de openbare ruimte;
4. In bezit van certificaat VCA-VOL;
5. In bezit van rijbewijs B;

Gunningscriteria
6. Aantoonbare kennis van het programma MOOR (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte) benoem duidelijk in het cv waar dit is opgedaan (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder kabels en leidingen (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de Telecomwet, de AVOI en CROW (15 punten);
9. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als toezichthouder civiel bij een gemeente (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
- Assertiviteit;
- Integriteit;
- Overtuigingskracht;
- Omgevingsbewust;
- Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV's op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV's die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.
De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 09 (nieuwe structuur).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals:
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: Maandag t/m Vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 25 juni 2024 van 10:00 uur tot 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 24 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • Een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 juni 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 17 juni 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 21 juni 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.