Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Consulent Zorg
Leidschendam-Voorburg
 
Aanvraagnummer
15036
Duur
10 maanden
Opties verlenging
Mogelijk, maar nog niet bekend
Uren per week
32 tot 36 uur
DAS opdracht
Ja
Start
Zo snel mogelijk
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Einde inschrijfdatum
donderdag 22 februari 2024
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
Binnen de afdeling WIJZ werken wij met diverse teams samen op het gebied van Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg. Wij verzorgen de complete dienstverlening, in samenwerking met onze partners, binnen het sociaal domein in Leidschendam-Voorburg. Dit doen wij ook op het gebied van werk en inkomen voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, waarbij wij voor Wassenaar ook de leerplichtwet uitvoeren. Plezier en hard werken gaan hand in hand binnen WIJZ en hierbij is de klant altijd ons uitgangspunt. Wat heeft iemand of een gezin nodig van ons? Waar kunnen wij ondersteuning bieden en toegevoegde waarde leveren? Samenwerking en team overstijgend verantwoordelijkheid nemen is hierin essentieel. In de snelheid van alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein inspireren we elkaar tot nieuwe ideeën. Van medewerkers vragen wij een open houding, (eigen) verantwoordelijkheid en flexibiliteit. We nodigen elkaar uit om vanuit betrokkenheid, respect en waardering samen te werken. Deze manier van werken draagt bij aan de groei van onze teams en die van jou.

Opdracht
Als Consulent Zorg behandel je meldingen en aanvragen rondom (sociale) ondersteuning. Je bent in staat om de ondersteuningsbehoefte van cliënten goed te interpreteren en een adequate maatwerkoplossing toe te kennen. Je herkent en onderscheidt single- en multiproblematiek en betrekt waar nodig andere professionals binnen en buiten je eigen team. Je houdt regie op het hulpplan volgens de één loket gedachte: één huishouden, één plan, één regisseur. Je bent in staat te denken en handelen vanuit de ‘hart-wet-euro-balans’. Dat betekent dat je wet- en regelgeving toepast waar het kan en maatwerkvoorzieningen inzet waar dat nodig is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde mbo niveau 4 opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker of Sociale Dienstverlening;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als consulent Zorg/WMO bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Sociaal Juridische Dienstverlening, Juridisch Kwaliteitsmedewerker of Sociale Dienstverlening (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Consulent Zorg / Wmo Consulent bij een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Suite4zorg (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met indiceren van huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassingen, vervoer en begeleidingscasussen, benoem waar dit is opgedaan (15 punten);
8. Uurtarief maximaal € 70,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (15 punten)
9. Aantoonbare werkervaring met de sociale kaart van Leidschendam-Voorburg, benoem waar dit is opgedaan (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Verantwoordelijkheid
Je komt gemaakte afspraken na en accepteert de gevolgen die voorvloeien uit het eigen handelen.

Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.

Oordeelsvorming
Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af om tot realistische beoordelingen te komen.

Klantgerichtheid
Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.

Kwaliteitsgerichtheid
Je bent je er bewust van dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
4.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg te bepalen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 26 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 23 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
- De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
-  ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 februari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 20 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Is de 3 jaar Gemeente ervaring echt een harde eis?
Antwoord:

  • Gevraagd wordt om aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als consulent zorg/Wmo. Dat hoeft niet 3 jaar te zijn, in elk geval enige ervaring binnen de afgelopen 3 jaar.
  • Daarbij geldt dat we op zoek zijn naar iemand die ons snel kan ondersteunen. Hoe meer ervaring iemand heeft hoe hoger iemand dus scoort op de gunningscriteria.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 22 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.