Planeconoom
Zeist
Aanvraagnummer
6761
Duur
12 maanden
Opties verlenging
2 maal 12 maand(en)
Uren per week
16
DAS opdracht
Nee
Start
01-10-2021
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Utrecht
Verloopt op
woensdag 22 september 2021
Tijd & agenda
09:00 uur  

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 65.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Opdracht
Als planeconoom adviseer je de projectmanager over alle financiële aspecten van een project. Je stelt grondexploitaties op en actualiseert deze. Je actualiseert het meerjaren programma stedelijke ontwikkeling. Je adviseert de projectmanager bij het opstellen van anterieure overeenkomsten en over kostenverhaal. Soms zit je samen met de projectmanager aan de onderhandelingstafel. Op de achtergrond heb je regelmatig contact met de collega’s van financiën, control, grondzaken en RO.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met de financiële aspecten van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en/of grondexploitaties;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Uiterlijk vanaf 1 oktober beschikbaar voor 16 uur/week;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het domein van ruimtelijke projecten en/of ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie op het gebied van RO, Financiën of Grondzaken (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het met opstellen van grondexploitaties (25 punten).
7. Aantoonbare kennis en ervaring met advisering t.a.v. anterieure overeenkomsten en kostenverhaal (15 punten);
8. Aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van meerjarenprogramma stedelijke ontwikkeling (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgericht
  • Plannen en organiseren
  • Omgevingssensitief
  • Stressbestendig
  • Kwaliteitsgericht
  • Initiatiefrijk

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).
Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11 van de Cao Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De werkdagen worden in overleg gepland.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 september 2021 tussen 9.00 en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 24 september 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 september 2021. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 september 2021 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 14-09-2021: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 22 september 2021, 09:00  uur. Tot die tijd kunt u reageren.

REAGEER OP DEZE OPDRACHT