Teammanager Projecten
Wijdemeren
 
Aanvraagnummer
11173
Duur
6 maanden
Opties verlenging
2 maal 3 maand(en)
Uren per week
32 uur
DAS opdracht
Ja
Start
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Noord-Holland
Einde inschrijfdatum
vrijdag 27 januari 2023 agenda 
Eindtijd
09:00 uur

Organisatie
Aan de rand van het Gooi, tussen Amsterdam en Utrecht, ligt de gemeente Wijdemeren. Een gemeente met een professionele organisatie waar circa 200 mensen werken voor ruim 25.000. inwoners. Kenmerkend voor de gemeente is de ruimte, natuur, water en cultuur.

De directie houdt zijn focus op strategische projecten en zorgt voor de nodige verbinding tussen de teams. We staan aan het begin van de inbedding van onze nieuwe organisatiestructuur wat gevolgd wordt door een organisatieontwikkelingstraject. De organisatie is voorlopig ingedeeld in drie afdelingen, te weten Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering. In de afdeling Omgeving zijn diverse teams gepositioneerd, waaronder het team Projecten.

Binnen de gemeente Wijdemeren is het team Projecten verantwoordelijk voor wegen, riolering, groen (bomen), openbare verlichting en de civiele kunstwerken zoals bruggen.

Opdracht
Binnen jouw team werk je samen met ca 15 medewerkers die je rechtstreeks aanstuurt. Het team bestaat uit Projectleiders, areaalbeheerders en projectmedewerkers. De organisatie is momenteel in beweging en de werkdrukbeleving is hoog. We zoeken een ervaren en stevige interim-manager vanwege een vacature in afwachting van de invulling van de nieuwe organisatie. Het team staat voor veel zaken aan de lat. Er moet een goed evenwicht worden gevonden tussen het uitvoeren van bestaande en nieuwe projecten en het op orde brengen van het (areaal)beheer. Onderdeel daarvan is gevolg geven aan de uitkomsten van het doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen.

De opdracht staat in het teken van de aandacht voor de individuele medewerker en het verder invullen van de professionalisering van het team.

 • Je zorgt dat de (project)doelstellingen van het team worden gerealiseerd en afspraken worden nagekomen;
 • Je neemt het team mee in de veranderingen binnen het team zelf en de organisatie als geheel;
 • Je zorgt ervoor dat je medewerkers taakverantwoordelijk en in ontwikkeling zijn. Daarbij zorg je voor de juiste randvoorwaarden en faciliteer en stimuleer je jouw medewerkers;
 • Je bent als integraal manager verantwoordelijk voor de P-taken, de P&C-cyclus van het team en je houdt overzicht over de budgetten en de processen;
 • Je zoekt continue naar mogelijkheden om kwaliteit, doelmatigheid en samenwerking te verbeteren;
 • Je zorgt dat het team in verbinding is met de omgeving: de klant, het bestuur, collega’s;
 • Je hebt zicht op wat er moet gebeuren op team- en individueel niveau, je brengt scherpte als het gaat om leveren van resultaten en helpt bij het bieden van kracht en tegenkracht op de momenten dat het spannend wordt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding civiele techniek op hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 32 uur per week per uiterlijk 15 februari 2023;
3. Een maximaal uurtarief van €120,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
4. Aantoonbare werkervaring als teamleider in het fysiek domein binnen een gemeentelijke organisatie;
5. Aantoonbare werkervaring als projectleider van verbetertrajecten op het gebied van beheer openbare ruimte;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met procesbegeleiding binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van asset management voor infrastructuur, aantoonbaar doormiddel van een gevolgde training of cursus (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de implementatie van integraal beheer (20 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij het coachen én begeleiden van medewerkers (30 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Regie voeren;
 • Verbinder/coach;
 • Analytisch vermogen;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Financieel inzicht.

Je past daarnaast onze kernwaarden zelf toe en je bent in woord en gebaar in staat om anderen hierop aan te spreken:

 1. Je toont eigenaarschap:
 • Geeft en neemt verantwoordelijkheid;
 • Komt afspraken na.
 1. Je bent eigentijds en vernieuwend:
 • Is lerend, omarmt veranderingen en gaat vooruit;
 • Denkt in mogelijkheden.
 1. Je werkt inclusief:
 • Werkt samen;
 • Praat met en niet over medewerkers.
 1. Je bent professioneel:
 • Voorbereiding is 90% van het succes;
 • Rondt af wat is begonnen.
 1. Je bent benaderbaar:
 • Waardeert en spreekt aan;
 • Luistert en verwelkomt meningen.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente Wijdemeren zijn gepland op donderdag 2 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 30 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente Wijdemeren vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Wijdemeren komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 25 januari 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 27 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Reageer op deze opdracht