Hartelijk dank voor de interesse. De reactietermijn is helaas verlopen en u kunt niet meer reageren op deze inhuuropdracht.
Consulent Agroprogramma
Provincie Groningen
 
Aanvraagnummer
10364
Duur
24 maanden maanden
Opties verlenging
1 maal 12 maand(en)
Uren per week
24 uur
DAS opdracht
Nee
Start
1 december 2022
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Groningen
Einde inschrijfdatum
vrijdag 25 november 2022
Eindtijd
12:00 uur

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega's werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Vanuit het agroprogramma worden consulenten ingezet om agrarische ondernemers te begeleiden, te ontzorgen en te faciliteren in overzicht, afstemming en coördinatie bij het vormgeven van de integrale oplossing. De functie van consulent is daarmee veelzijdig: een consulent krijgt de rol van vertrouwenspersoon naast de agrariër om de problematiek in kaart te brengen, mee te denken over de integrale oplossing en de agrarisch ondernemer zoveel mogelijk te ontzorgen bij procedurele kwesties. Daarnaast helpt de consulent bij het organiseren van de juiste kennis en expertise en is hij/zij een spin in het web, die de weg weet naar de betrokken instanties. Het agroprogramma is in opbouw en dit betekent dat de wijze waarop het programma met inzet van consulenten uitgevoerd wordt, voortdurend in ontwikkeling is.

 1. Uitstekende contactuele eigenschappen. De ideale consulent moet empathisch vermogen hebben en goed kunnen invoelen wat zijn of haar plek is in het speelveld. De ene keer zal dat in de rol van adviseur op de achtergrond zijn, de andere keer is hij/zij projectleider die de lijnen uitzet en de uitvoering aanstuurt.
 2. Aantoonbare betrokkenheid bij en kennis van de agrarische sector, bij voorkeur met agrarische achtergrond.
 3. Aantoonbare bouwkundige kennis in de brede zin, bijvoorbeeld een bouwtechnische achtergrond.
 4. Analytisch vermogen. Hij/zij moet in staat zijn de complexe problematiek bij een casus te ontrafelen, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en snel kennis verzamelen en vertalen.
 5. (Enige) ervaring als projectleider, doorzettingsvermogen en onderhandelingsvaardigheden, waarbij de consulent in staat moet zijn meerdere facetten van de problematiek te overzien en op verschillende niveaus kan acteren. Dit betekent ook dat hij/zij op verschillende niveaus en met verschillende instanties het gesprek kan voeren.
 6. Kennis van het aardbevingsdossier en uitgebreide contacten binnen dit werkveld. Kennis en ervaringen met regelingen voor de agrarische sector is een pré.
 7. De consulent kan een balans vinden tussen een betrokken en zakelijke houding en heeft daarbij ook oog voor de inbreng van de omgeving.
 8. De consulent moet in staat zijn om te zeggen waar het op staat en kan de agrariër een realistisch beeld schetsen van de mogelijkheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van agrarische projecten;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden en ondersteunen van agrarische bedrijven in de afgelopen 10 jaar (40 punten);
4. Aantoonbare kennis en werkervaring van de agrarische sector (20 punten);
5. Aantoonbare bouwkundige kennis (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van het aardbevingen dossier (20 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Empathisch;
 • Eerlijk;
 • Analytisch.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 of donderdag 25 november 2021 november 2021. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 november 2021 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 25-11: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 25 november 2021, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.